انبارداری در چین

گروه تجاری آوا در شهرهای شانگهای، گوانجو، تین جین، فوشان و ایوو دارای انبار می باشد. برای واردات از چین ، انبارهای ما کاهش هزینه را برای مشتریان فراهم نموده است. ما با ارسال آدرس انبارها به فروشندگان چینی نسبت به تجمیع کالاهای سفارشی و سپس ارسال همزمان محموله های مختلف اقدام می نماینم.

بدیهی است که تجمیع کالا در انبار، موجب کاهش هزینه های حمل برای مشتریان ما می شود.

انبارداری در چین - گروه تجاری آوا