بازرسی و نظارت کالا

کارگو آوا در چین  ، بازرسی و نظارت کالاها مانند تعداد ، نوع بسته بندی … را در چین انجام می هد.

کارگو آوا مذاکرات لازم با شرکت های بین المللی بازرسی را انجام میدهد.

پس از اخذ انواع گواهینامه های بازرسی، آن را با سایر اسناد حمل  همچون PSI  و COI برای شما ارسال می نماید.

مراحل نظارت و بازرسی کالا توسط شرکت کارگو در چین

  • بازرسی لازم قبل از حمل کالا 
  • بازرسی حین تولید کالا در کشور چین 
  • بازرسی قیمت ها توسط شرکت کارگو در چین آوا 
  • بازرسی اصالت فروشنده 
  • بازرسی استانداری اجباری 
شرکت کارگو در چین - نظارت کالا - آوا

بازرسی لازم قبل از حمل کالا :

به تقاضای خریدار این نوع بازرسی در چهار دامنه مختلف و متنوع و طبق دستورالعمل و قرارداد بازرسی انجام می شود. دامنه این نوع بازرسی در چهار حوزه کمیت، کیفیت، بسته بندی و بارگیری است. از سوی دیگر این نوع بازرسی، به بازرسی چشمی یا ظاهری شهرت دارد و برای سلامت ظاهری یا فیزیکی کاملا کفایت می کند.

بازرسی حین تولید کالا در کشور چین :

 در صورتی که قطعات به کار رفته، مواد اولیه یا فرایند تولید یک کالا یا محصول اهمیت داشته باشد و بعد از بازرسی نتوان بدون هزینه و با مشکل، کالا را مورد بازرسی و ارزیابی قرارداد از بازرسی حین تولید استفاده می شود.

بازرسی قیمت ها توسط شرکت کارگو در چین آوا :

 این نوع بازرسی جهت کنترل و ارزیابی قیمت و بررسی واقعی بودن قیمت ، انجام می شود. طبیعتا بازرگان قیمت کالای مورد نظر و عرف آن را می داند. این نوع بازرسی معمولا به دستور بانک و مؤسسه تأمین کننده مالی و به هزینه خریدار یا وارد کننده انجام می شود .

بازرسی اصالت فروشنده :

این نوع بازرسی با هدف اطمینان از اصالت فروشنده و توانایی او در اجرای تعهدات قرارداد است. در این نوع بازرسی، شرکت بازرسی اقدام به تأیید هویت فروشنده می نماید. این بازرسی در حقیقت همان کار منبع یابی است که توسط شرکت های بازرسی انجام می شود.

بازرسی استانداری اجباری :

 مهم ترین و پیچیده ترین نوع بازرسی، بازرسی استانداری اجباری است. در این نوع بازرسی، شرکت بازرس به نمایندگی از سازمان استاندارد در محل خروج کالا از بازار فروشنده، آن را مورد بازرسی قرار می دهد.